Výhody

Digitalizácia Vašich prevádzok. Pomocou Bookadla môžete posunúť Vaše podnikanie na novú úroveň.

Karta
klienta

Karta pre každého klienta, do ktorej si viete zapisovať poznámky a do ktorej sa automaticky ukladajú všetky návštevy.

SMS
notifikácie

Automatické odosielanie SMS notifikácií na blížiaci sa termín spolu s adresou prevádzky a kontaktným číslom.

Kreditový
systém

Pravidelní klienti si môžu vopred nabiť svoj účet kreditmi, ktoré sa im pri každej návšteve automaticky odpočítavajú.

Synchronizácia
s kalendárom

Preneste si termíny v Bookadle do svojho kalendára, aby sa Vám automaticky synchronizoval s telefónom a počítačom.

Jazykové
mutácie

Vďaka podpore pre rôzne jazykové mutácie už nebudú mať Vaši zahraniční klienti problém vytvoriť novú rezerváciu.

Prevádzkové
štatistiky

Optimalizujte beh firmy pomocou štatistík o využívanosti služieb, vyťažení prevádzok a zamestnancov a mnohých iných.

Karta klienta

Každému klientovi je pri prvej rezervácii automaticky vytvorená Karta klienta, do ktorej sa zapisujú všetky jeho návštevy. Vaši zamestnanci si môžu ku klientom zapisovať poznámky, ako napr. použitá farba pri strihaní alebo jeho dátum narodenia.

 • Rýchly prehľad o všetkých minulých termínoch klienta. Ku každému termínu si môžete zapísať poznámku, alebo si môžete údaj zapísať priamo do Karty Klienta.

 • Ak si klient nabil svoj účet kreditmi, v Karte klienta vidíte spolu s termínmi aj pohyby na jeho kreditnom účte

SMS notifikácie

Vďaka Bookadlu môžete automaticky odosielať SMS upozornenia na blížiaci sa termín. Naši klienti vďaka tomu zaznamenali dramatický pokles stornovaných termínov kvôli nedostaveniu klienta. Text v správach je konfigurovateľný, takže môžete spolu s časom termínu poslať klientovi aj adresu prevádzky a kontaktné telefónne číslo.

 • Odosielanie automatických SMS upozornení na blížiaci sa termín, konfigurovateľný text

 • Rozhranie pre odosielanie cielených reklamných SMS správ pre klientov, ktorí v minulosti navštívili Vašu prevádzku

Kreditový systém

Klientskú kartu je možné dobiť vopred kreditmi, takže pri ďalších návštevách klient nemusí platiť, ale zníži sa mu zostatok na účte. Pri každom termíne sa dá vybrať, či šlo o platbu kreditmi alebo v hotovosti / kartou.

 • Jednoduchý spôsob, ako ponúkať klientom akciové balíky 10+1 tréning zadarmo

 • Platby vopred budú pozitívne vplývať na cashflow Vašej spoločnosti

Synchronizácia s kalendárom

Používate na správu termínov Google Calendar? Žiaden problém, pomocou Bookadla si budete môcť jednoducho synchronizovať všetky termíny priamo do telefónu.

 • Formát podporovaný mnohými kalendárovými službami na mnohých platformách (Windows, Mac, Linux, iOS, Android)

 • Možnosť výberu medzi zamestnaneckými kalendármi a všeobecným kalendárom pre celú prevádzku

Jazykové mutácie

Sprístupnite Vaše služby zahraničným klientom. Vďaka Bookadlu si môžu Vaši klienti pozerať dostupné termíny a vytvárať rezerváciu v rôznych jazykoch. Preferovaný jazyk je následne uložený do karty klienta, takže e-mail a SMS notifikácie v budúcnosti sú taktiež odosielané v jeho jazyku.

 • Jazyk Bookadla sa automaticky prispôsobuje jazyku zariadenia podľa podporovaných krajín

 • V prípade, že potrebujete podporu pre špecifický jazyk, kontaktujte nás a lokalizáciu vieme do systému doprogramovať

Prevádzkové štatistiky

Zaujímalo by Vás, ako presne funguje Vaša prevádzka? Vďaka Bookadlo štatistikám si budete môcť jednoducho pozrieť obsadenosť prevádzok, vyťaženosť zamestnancov alebo dopyt po jednotlivých službách.

 • Pozrite si, aké percento klientov sa k Vám opakovane vracia, podiel rezervácií verejná časť vs administrácia

S Bookadlom môže Vaše podnikanie napredovať ďalej

Bookadlo už roky vylepšujeme na základe postrehov našich klientov z ostrej prevádzky. Vďaka tomu náš systém pokrýva reálne potreby podnikateľov v službách.

Cenník
Kontaktujte nás

Začnite s Bookadlom

Chcete zlepšiť svoje podnikanie? Napíšte nám